Wirtualny Spacer

Puszcza Kozienicka - Rezerwat Źródła Królewskie

Puszcza Kozienicka stanowi najciekawszą część Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Równinny krajobraz polodowcowy urozmaicają wzniesienia wydmowe z charakterystycznymi „tugami\" oraz malownicze doliny rzek Radomki i Zagożdżonki. Różnorodność krajobrazu podkreśla także wielorakość form ukształtowania terenu oraz bogactwo świata roślin i zwierząt. Najcenniejsze przyrodniczo obszary to fragmenty puszczy z niezmienionym od wieków krajobrazem i roślinnością. Te najcenniejsze przyrodniczo obszary objęto ochroną w formie 15 rezerwatów. Dla ich nadzoru 28 czerwca 1983 roku powołano Kozienicki Park Krajobrazowy. Najwcześniejsze wzmianki o Puszczy Kozienickiej pochodzą z 1224 roku, kiedy to Leszek Biały przyznał biskupowi Iwanowi prawo łowienia bobrów na rzece Zagożdżonce. W średniowieczu puszcza znajdowała się na trasie Kraków - Wilno, co powodowało, że była miejscem przejazdów znamienitych kupców oraz pobytów wielu królów. Do dzisiaj trakt nosi nazwę Królewskiego Gościńca (Królewskiej Drogi). Szczególnie często bywał tutaj Władysław Jagiełło, ponieważ było to ulubione miejsce polowań króla. W latach 1403 - 1434 odwiedził ją 23 razy. Tutaj też odbyły się tzw. „wielkie łowy\" mające na celu zgromadzenie zapasu mięsa na wojnę z Krzyżakami w 1410 roku. Rezerwat „Źródło Królewskie\" (rezerwat leśny, powierzchnia 29,67 ha, utworzony w 2000 roku) - położony 3,5 km od trasy Radom-Kozienice (droga krajowa 48), na tarasie zalewowym rzeki Zagożdżonki. Przedmiotem ochrony są lasy liściaste i mieszane z panującym dębem szyputkowym oraz olszę czarną. Stwierdzono tu występowanie 201 gatunków roślin z 65 rodzin, awśród nich gatunki podlegające ochronie ścisłej. Ścieżka dydaktyczna „Królewskie Źródła\" (długość: 3 km, czas przejścia: 2h, trasa ścieżki: 11 przystanków). Na terenie polany będącej początkiem ścieżki dydaktycznej znajdują się: wiata ogniskowa, zadaszenia, stoły wraz z ławami, miejsca parkingowe dla pojazdów oraz murowany domek „Leśniczówka\" - dawna budka dróżnika. Wzdłuż rzeki zbudowane są pomosty ułatwiające spacer przez podmokły teren a przy dawnym nasypie kolejki leśnej znajduje się taras widokowy na całą dolinę Zagożdżonki. Charakterystycznym elementem tego miejsca są ślady działalności bobrów, które w tutejszej rzece znalazły idealne warunki bytowe. Na terenie rezerwatu występuje sieć źródełek z smaczną wodą, i Zgodnie z legendą picie z nich gwarantuje usunięcie wszelkich przeszkód w miłości.

Okoliczne wycieczki

Panoramy