Wirtualny Spacer

Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego

Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole to jedno z bardziej znanych miejsc kultu religijnego w Polsce. Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1637. W roku 1661 kanclerz koronny Jan Wielopolski dokończył budowę, ufundował klasztor i sprowadził dominikanów z Lublina. Następnie w roku 1870 nastąpiła kasata zakonu dominikanów, a rząd rosyjski obsadził w Wysokim Kole reformatorów-franciszkanów z Jędrzejewa. Od roku 1891 sanktuarium w Wysokim Kole pełni funkcję kościoła parafialnego. Z dawnego XVII - wiecznego klasztoru pozostało południowe skrzydło, obecnie plebania, z zachowanym układem cel i korytarzy. Na zewnętrznej ścianie kościoła z prawej strony drzwi znajduje się pamiątkowa tablica z nazwiskami czternastu ochotników z Wysokiego Koła i okolic poległych w wojnie przeciwko bolszewikom w 1920 roku i napisem: „Padli na polu chwały odpierając z granic państwa polskiego pod wodzą Józefa Piłsudskiego nawałę najeźdźców w latach 1918-1920". Zwiedzanie obiektu przez wycieczki oraz grupy zorganizowane możliwe jest po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. Pozostałe osoby proszone są przed zwiedzaniem o udanie się na plebanię. Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego Wysokie Koto 23 26-920 Wysokie Koło p. Gniewoszów tel. 48 621 51 35

Okoliczne wycieczki

Panoramy